Tandartspraktijk O.G.H. Bosch, uw tandarts in Nijmegen!

In de lijn van de beperkingen om verdere uitbraak van het coronavirus te voorkomen bericht ik u het volgende.

Op advies van de KNMT is besloten  om met onmiddellijke ingang en in ieder geval tot 6 april 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoedklachten. Dit advies is tot stand gekomen na overleg met het ministerie van VWS en het RIVM.

 

Hierdoor komt uw reeds gemaakte afspraak per direct te vervallen.

 

Voor spoedeisende klachten blijft de praktijk geopend. Dit ook op verzoek van VWS en het RIVM.

 

Voor vragen en het verplaatsen van uw afspraak kunt u ons telefonisch bereiken via ons telefoonnummer 024-3228181

 

Tandartspraktijk O.G.H. Bosch is sinds 1994 gevestigd aan de Oranjesingel 49 in het centrum van Nijmegen. Onze praktijk is een algemene praktijk en verzorgt een breed scala aan mondzorg. Wij zijn kindertandarts, tandarts voor ouderen en  de tandarts voor iedereen die daar tussenin zit! In onze praktijk komen dus veel gezinnen, ouderen, werkenden en studenten.

Voor wat betreft orthodontie, kaakchirugie en implantologie werken wij samen met de beste specialisten in Nijmegen. Wat een specialist beter kan,  laten wij een specialist doen! Daarin begeleiden wij u vanzelfsprekend van het begin tot het eind.

Voor spoedgevallen tijdens praktijkuren is er voor onze patiênten nog dezelfde dag een afspraak mogelijk.
Werkt U in Nijmegen, maar woont U hier niet? Ook dan bent U van harte welkom! Makkelijk voor u en voor uw werkgever.
Kortom! Onze patiênt en onze kwaliteit staat op nummer 1!