Huisregels

Afspraak wijzigen

Wij nemen de tijd voor u als patiënt. Deze tijd wordt speciaal voor u gereserveerd. Daarom vragen wij onze patiënten afspraken tijdig te verplaatsen of af te zeggen. Mocht u verhinderd zijn dan kunt u de ingeplande afspraak tot 24 uur ervoor kosteloos wijzigen of annuleren.

Herinneringsmail

Indien u uw e-mailadres achterlaat bij onze baliemedewerkster of uw behandelaar kunnen wij u een dag voor aanvang van u afspraak een herinneringsmail  sturen.
Let op! Dit is slechts een extra service, u bent zelf verantwoordelijk voor het noteren van uw afspraak in uw agenda. Afspraken die niet tenminste 24 uur van tevoren afgezegd worden, worden in rekening gebracht.

Persoonlijke gegevens

Wanneer er iets verandert in uw adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, verzekeringsgegevens of gezinssituatie horen wij dit graag. U kunt gebruik maken van het wijzigingsformulier op de website of ons een e-mail sturen. Wij vernemen graag wanneer er iets verandert in uw gezondheidssituatie en/of medicijngebruik. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een zwangerschap. Uw behandelaar zal hiernaar vragen. Het is namelijk belangrijk dat uw behandelaar op de hoogte is van uw gezondheid en uw medicijngebruik, zodat daar rekening mee gehouden kan worden.

Roken

Roken is niet toegestaan in het gebouw en op het terrein.

Huisdieren

Huisdieren zijn in het pand niet toegestaan, tenzij het een gecertificeerde hulp-hond betreft.

Gebruik mobiele telefoon

Wij verzoeken u vriendelijk om de mobiele telefoon tijdens de behandelingen op ‘stil’ te zetten of uit te schakelen.